รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม

 1. จุดบนเวทีทั้งหมด 16 จุด แต่ละจุดมีระยะทางห่างกันประมาณ 90 เซนติเมตร
 2. จุดที่ 15 เป็นจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่างจากพระแท่นประมาณ 45 เซนติเมตร
 3. จุดบนเวที จะเรียงในลักษณะดังนี้

ถ้าจากภาพจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 12 เป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน จากจุดที่ 12 เริ่มเลี้ยวเข้าจุดที่ 13 จากจุดที่ 13 เริ่มเฉียงเข้าสู่จุดที่ 14 จุดที่ 14 และจุดที่ 15 อยู่แนวเส้นตรงเดียวกันจากพระแท่นที่ประทับ และจุดที่ 16 เป็นแนวเส้นเฉียง 45 องศา

 1. ในการเดินเข้าสู่จุดแต่ละจุดให้บัณฑิตทุกคนบนเวที เริ่มเดินพร้อมกันเมื่อผู้ขานชื่อบัณฑิต ขานคำว่า “นาย” “นาง” “นางสาว” หรือตำแหน่ง “ยศ” ให้บัณฑิตเดิน 2 ก้าว อย่าเดินก้าวเดียว (ไม่เดินก้าวเดียว โดยเฉพาะบัณฑิตชายอาจมองคล้ายกบกระโดด) ใช้จังหวะก้าวเท้าซ้าย ขวา ชิดในแต่ละจุด
 2. การยืน ณ จุดต่างๆ บนเวที ให้ยืนเท้าชิดหันหน้าตรงสู่จุดแต่ละจุด กรณีที่จุดหน้าบัณฑิตว่างอยู่หลายจุด ให้เดินผ่านจุดว่างโดยไม่หยุดยืน การหยุดยืนให้หยุดที่จุดถัดจากจุดที่มีบัณฑิตยืนอยู่เสมอ
 3. การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบลำตัว (ไม่แกว่งแขน)
 4. บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ 14 และจุดที่ 16 (ไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน)
 5. วิธีถวายความเคารพ

การถวายความเคารพสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา

บัณฑิตชาย

 •  ยืนชิดเท้า โค้งลำตัวตั้งแต่เอวขึ้นไป ก้มศีรษะ มองปลายเท้าแล้วเงยหน้าให้อยู่ในท่าตรง

บัณฑิตหญิง

การถอนสายบัวจุดที่ 14

 •  ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ย่อลำตัว ลำตัวตั้งแต่ท่อนเอวขึ้นไป ตั้งตรง ชักเท้าซ้ายไปข้างหน้า เพื่อก้าวเข้าจุดที่ 15 แขนแนบลำตัว

การถอนสายบัวจุดที่ 16

 

 • ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าใดเท้าหนึ่งตามถนัดเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ย่อลำตัว ลำตัวตั้งแต่ ท่อนเอวขึ้นไป ตั้งตรง ชักเท้ากลับเข้าที่เดิม แขนแนบลำตัว

การถวายความเคารพสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ

บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ  

ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการหรือไม่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ การถวายความเคารพให้ถวายคำนับเหมือนกับบัณฑิตชายที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา

 

บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ

ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการ การถวายความเคารพ ให้ถวายคำนับ ถ้าไม่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ ให้ถอนสายบัวเหมือนกับบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา

 

 1. การเอางาน ยืนตรง ยกแขนขวาเหยียดตรงสูงระดับไหล่ กระดกข้อมือขึ้น แล้วช้อนมือจับปริญญาบัตร แขนซ้ายเหยียดตรงแนบลำตัว ขณะจับปริญญาบัตรให้ถอนหลังทันที
 2. วิธีถือปริญญาบัตร ถือปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอก ข้อศอกติดลำตัว ปริญญาบัตรขนานกับลำตัว ในแนวตรง และจะต้องถืออยู่ตลอดเวลาในห้องพิธี

หมายเหตุ

การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงที่ต้องถอนสายบัวให้เร็วกระทำได้ ดังนี้

 • เมื่อเดินจากจุดที่ 13 เข้าจุดที่ 14 ให้ใช้จังหวะซ้าย ขวา ย่อ แทนการใช้จังหวะซ้าย ขวา ชิดปัดเท้าหลังเล็กน้อย
 • ต่อจากนั้นให้ใช้ขาซ้ายที่ปัดอยู่ข้างหลังที่จุดที่ 14 ก้าวมาข้างหน้าติดต่อไปเลย เป็นจังหวะซ้าย ขวา ชิด พร้อมกับเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร
 • ระหว่างการฝึกซ้อมบนเวทีก่อนพิธีจริง ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเตรียมอาจารย์หรือบุคลากรฝ่ายฝึกซ้อมดูแลบัณฑิต 6 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 บันไดทางขึ้นเวที 1 คน
จุดที่ 2 ดูแลการเดินแต่ละจุดบนเวที 1 คน
จุดที่ 3 ดูแลจุดถวายความเคารพและจุดรับ 1 คน
จุดที่ 4 ดูแลการลงบันได 1 คน
จุดที่ 5 ดูแลก่อนเข้าสู่แถวที่นั่งไม่ให้เกิดการติดขัด 1 คน
จุดที่ 6 ดูแลการก้าวข้ามลาดพระบาท 1 คน