ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต

  1. ฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
  2. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  3. ไม่สวมเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น ต่างหูเพชร ทอง กิ๊บสะท้อนแสง โบว์สีสันหรือลวดลายต่าง ๆ ฯลฯ ให้ใช้ยางรัดผมสีดำ
  4. เครื่องประดับอื่น ๆ เช่น แหวน หรือนาฬิกา ให้ประดับที่ข้อมือซ้าย
  5. ไม่ทาเล็บและไว้เล็บยาว
  6. ไม่สวมแว่นตากันแดด อนุญาตเฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น
  7. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค เศษสตางค์ ปากกา กระดาษทิชชู กระดาษซับมัน ยาอม ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ฯลฯ เข้าในห้องพิธี
  8. เมื่อเข้านั่งในห้องพิธีเรียบร้อยแล้ว จะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพิธีโดยไม่จำเป็น หากมีความจำเป็นจริง ๆ ต้องแจ้งอาจารย์หรือบุคลากรผู้กำกับแถวบัณฑิต เพื่อแจ้งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิตแต่ละมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตช่วยแก้ปัญหา
  9. เศษเหรียญ หรือกุญแจ หากจำเป็นต้องนำติดตัวให้ใส่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กแบบพกติดตัว (กระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง)
  10. บัณฑิตหญิงควรสวมกระโปรงทรงเอ จีบทวิตหลัง และมีขอบเอว มีกระเป๋าด้านข้าง สำหรับใส่ผ้าเช็ดหน้า ไม่อนุญาตให้นำกระดาษทิชชูเข้าโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้เหน็บสิ่งของไว้ที่เอวหรือที่เสื้อชั้นใน