การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ

บัณฑิตชาย

 • ผมทรงสุภาพ ไม่มีหนวดเครา
 • เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย คอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอวขนาดที่ขอบกางเกงทับได้เรียบร้อย สวมชายเสื้อไว้ในกางเกง
 • สูทแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมท่า
 • กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ เนื้อผ้าเรียบ สีเดียวกับสูท
 • เนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำหนด)
 • เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำหนด)
 • ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย
 • รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่งโลหะ
 • สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
 • ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)

บัณฑิตหญิง

 • เกล้าผม หรือรวบให้เรียบร้อย
 • เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายและรัดตึง มีความหนาพอสมควร ปกเสื้อคอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอวขนาดที่กระโปรงทับได้เรียบร้อย กลัดกระดุม ดันตรามหาวิทยาลัย ทุกเม็ด (รวมคอเสื้อ) และติดเข็มมหาวิทยาลัย
 • กระโปรงทรงเอ เนื้อผ้าเรียบ สีกรมท่า ยาวคลุมเข่า
 • เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำหนด)
 • ถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย ชนิดเต็มตัว
 • รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่งโลหะ
 • สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
 • ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)
 • บัณฑิตที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสื้อคอเชิ้ตสีขาวต่อกับกระโปรงสีกรมท่า ติดซิปหลัง

การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

 • สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
 • สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
 • ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)
 • เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)

ข้าราชการตำรวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร

 • สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว
 • สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
 • ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)
 • คาดกระบี่กับสายกระบี่ นำถุงมือสีขาวไปด้วย
 • เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)

ข้าราชการตำรวจและทหาร ชั้นประทวน

 • สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด (ชุดสำหรับเข้าเฝ้า)
 • สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)
 • ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา
 • ต้องคาดกระบี่กับสายกระบี่ สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจชั้นประทวน ที่มีชั้นยศ ดังนี้  ทหารบกตั้งแต่จ่าสิบตรีขึ้นไป ทหารเรือตั้งแต่พันจ่าตรีขึ้นไป ทหารอากาศตั้งแต่พันจ่าอากาศตรีขึ้นไป และตำรวจตั้งแต่จ่าสิบตำรวจขึ้นไป
 • นำถุงมือสีขาวประกอบการถือกระบี่
 • การทำผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)

การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ชาย

 • สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ
 • สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสีกรมท่า หรือชุดสูทสีสุภาพ
 • สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
 • ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)
 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์หญิง

– สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ
– สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน
– สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่เปิดหัว ไม่มีลวดลาย สวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
– สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
– ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)

หมายเหตุ

บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนาสามารถกระทำได้ โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา (ใช้ผ้าคลุมผมสีดำ)