การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร

 • ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารพิธี สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า
 • ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับแถวบัณฑิต และนั่งเป็นเกียรติ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า และสวมครุยวิทยฐานะ
 • ผมรวบให้เรียบร้อย ไม่ไว้หนวดเครา
 • รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ
 • อาจารย์ และบุคลากรหญิงสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
 • ติดบัตรอนุญาต

การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ

1)  ชาย

 • เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสากลนิยม
 • สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
 • ติดบัตรอนุญาต
 • ไม่นำกระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี
 • ปิดโทรศัพท์มือถือ

2)  หญิง

 • เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม
 • รองเท้าหนัง หุ้มตลอดส้นเท้า สีดำล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่งโลหะ
 • ถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
 • ครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
 • ติดบัตรอนุญาต
 • ไม่นำกระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี
 • ปิดโทรศัพท์มือถือ