พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

photo

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2563
ระหว่างวันท 15-17 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

photo

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ

Click to Join Facebook Group

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

photo

กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ซ้อมย่อย 10-12 ธันวาคม 2563 ซ้อมใหญ่ 13 ธันวาคม 2563 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

photo

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ

การแต่งกายและข้อปฏิบัติ

photo

การแต่งกายและข้อปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ

ขั้นตอนการฝึกซ้อมรับปริญญา

ขั้นตอนการฝึกซ้อมรับปริญญา บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บัณฑิตสามารถฝึกซ้อมตาม VDO ชุดนี้ ก่อนถึงวันฝึกซ้อมจริงได้ทันที

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อม